DAĞITIM

İş Alanları > DAĞITIM

SU

Su dağıtım projelerinde baraj veya göletlerden sağlanan su hatlarının kontrolü ve izlenmesi (hidrolik modelleme ile dolum anlarında yaşanacak sıkıntıların önlenmesi), girişte muhtemel su arıtma tesisinin otomasyonu ve scadaya dahil edilmesi, yer altından su temini söz konusu ise derinkuyu istasyonları, yatay pompa evleri, ana depolar ve ölçüm noktalarının tesisi, otomasyonu ve scadaya dahil edilmesi ve kullanılan suyun arıtıldığı atıksu arıtma tesislerinin otomasyonu ve scadaya dahil edilmesi hizmet verdiğimiz alanlardır.

Su dağıtım şebekelerinde ANKARA ve KAYSERİ gibi iki büyük şehrimizin SCADA projesinde görev alan kadromuz, kazandığı tecrübelerle ASKİ Scada sisteminde 23 pompa istasyonu revizyonu ve 1 adet pompa istasyonu ilavesi işini SMS firmasının taşeronu olarak tamamlamıştır.

Kayseri şehir içi içme suyu scada projesi rehabilitasyonu kapsamında çalışan eski sistem revize edilerek 110 RTU ya çıkartılmıştır. Merkezdeki S3 scada sistemi değiştirilerek yerine yine aynı firmanın ürünü olan OASYS scada sistemi kullanılmıştır. Sistemde iki adet yedekli çalışan sunucu ve 3 adet istemci bilgisayar konumlandırılmıştır. Sistemin canlı I/O kapasitesi 15.000 I/O dur.

Sistemde Motorola Moscad RTU ve Motorola telsizler kullanılmıştır. Sistemin haberleşme altyapısında 4 adet MCPM gateway bulunmaktadır.

Sistem tam otomatik şekilde çalışmaktadır; scada operatörüne ihtiyaç duyulmaksızın, her bölgede (zone’da) bulunan derin kuyu, terfi merkezi ve depolar birbirleri ile haberleşerek şebekeye ihtiyacı kadar su vermektedir. Scada merkezinde bir sorun olması durumunda dahi sistemin çalışması etkilenmemektedir. Ayrıca bu işlemler yapılırken enerjinin ucuz olduğu saaatler, motorların eşit yaşlanması gibi kriterler de göz önüne alınarak maksimum verimlilik sağlanmaktadır.

 

 

4P otomasyon 

4P automation   PLC kurs tekniker eğitimi

WWW.soft4p.com www.plckurs.com